Öryggisreglur 2017

Hinsegin dagar leggja ríka áherslu á öryggi við skipulag og framkvæmd hátíðarinnar

Öryggisreglur og skilmálar þátttakenda í gleðigöngu Hinsegin daga 2017 

1) Þátttakendum ber að fara í einu og öllu eftir öllum reglum Hinsegin daga í Reykjavík varðandi gönguna og hátíðarhöldin. Skráðir ábyrgðaraðilar hvers atriðis í göngunni bera auk þess ábyrgð á því að eftirfarandi reglum sé framfylgt og að allir þátttakendur í því atriði séu upplýstir um reglurnar.

Auglýsingar

2) Það er algerlega óheimilt að auglýsa fyrirtæki eða þjónustu í göngunni án samráðs við stjórn Hinsegin daga. Athugið að auglýsingar á bílum og fötum teljast líka auglýsing. Bílar sem eru merktir auglýsingum mega taka þátt ef límt er fyrir auglýsinguna og er það á ábyrgð ábyrgðarmanns atriðis að sjá til þess að það sé gert.

3) Göngustjórar áskilja sér rétt til að vísa þátttakendum úr göngu ef þeir eru merktir auglýsingu án tilskilins leyfis, sem fæst eingöngu frá stjórn Hinsegin daga.

Öryggi

4) Ölvun er ekki leyfð og engin sýnileg áfengisílát mega vera í atriðunum. Sömuleiðis er óleyfilegt að vera undir áhrifum ólöglegra vímuefna.

5) Inni á lokaða göngusvæðinu er leyfilegt að keyra vélhjól án hjálms á meðan götulokanir gilda. Þátttakendur á vélhjólum verða þó að sjálfsögðu að nota hjálma í almennri umferð utan göngusvæðisins lögum samkvæmt.

6) Meðfram öllum bílum sem taka þátt í göngunni þurfa að ganga sjálfboðaliðar sem gæta þess að enginn gangi fyrir bílinn eða verði undir dekkjunum. Þessi aðilar þurfa að tryggja að fjarlægð milli bíls og áhorfenda haldist a.m.k. einn metri. Minnst einn sjálfboðaliði þarf að vera á hverju horni bílsins (alls fjórir) en stærri bílar þurfa að hafa fleiri sjálfboðaliða. Miðað er við einn sjálfboðaliða á hvert dekk bílsins. Þessir aðilar þurfa að fylgja bílnum alla gönguna og geta ekki verið hluti af atriðinu sjálfu, en mega að sjálfsögðu vera klædd eins og þau vilja.

7) Allir þátttakendur sem eru uppi á bílum eða pöllum þurfa að geta haldið sér í traustu haldi allan tímann. A.m.k. 1 metra há girðing úr traustu efni þarf að vera utan um pallinn ef fólk stendur. Kaðall eða bönd eru ekki nóg en strekkibönd með strekkjara eru í lagi. Sérstaklega er mikilvægt að girðingin sé traust aftast á pallinum svo hún þoli álagið ef bíllinn tekur snögglega af stað.

8) Bílar sem taka þátt í göngunni þurfa að lúta almennum reglum um stærð ökutækja á meðan þeir eru að koma sér inn og út af göngusvæðinu og mega því ekki vera hærri en 4,20 m eða breiðari en 2,50 m. Inni á lokaða göngusvæðinu gilda ekki slíkar takmarkanir um hæð, breidd eða lengd svo lengi sem ökutækið kemst gönguleiðina á öruggan máta. Sér í lagi er mikilvægt að ökutæki geti tekið beygju af Hverfisgötu inn á Lækjargötu. Athugið að gangan fer inn á öfugan vegarhelming í þessari beygju og inn á vinstri akrein Lækjargötu.
Ábyrgðaraðilar atriða verða að sjá til þess að bílstjórar fái allar upplýsingar um gönguna með góðum fyrirvara og að þeir prófi að keyra leiðina á ökutækinu sem notað er fyrir göngudaginn sjálfan (þó vitanlega ekki öfugan vegarhelming á Lækjargötu). Ef ökutæki fer út fyrir ofangreind stærðarmörk varðandi hæð og breidd þarf það lögreglufylgd inn og út af göngusvæðinu. Slík fylgd og allur kostnaður sem henni fylgir er algjörlega á ábyrgð hvers og eins atriðis en ekki Hinsegin daga.

9) Bannað er að dreifa bæklingum, nafnspjöldum, mat, drykk eða öðru slíku í göngunni nema leyfi hafi fengist hjá göngustjórn fyrir dreifingunni. Stranglega bannað er að kasta hlutum í átt að áhorfendum. Göngustjórn áskilur sér rétt til að stöðva óleyfilega dreifingu og/eða vísa viðkomandi atriði úr göngunni.

10) Ef slys verður á meðan göngunni stendur og koma þarf skilaboðum fljótt til áhorfenda og þátttakenda skulu þátttakendur sem hafa bíl með hljóðkerfi skilyrðislaust veita göngu- og öryggisstjórum aðgang að bíl sínum og afnot af hljóðkerfi. Einnig skulu allir þátttakendur vera reiðubúnir að slökkva á hljóðkerfum sínum ef göngu- og öryggisstjórar krefjast þess af öryggisástæðum.

11) Rétt er að allir séu vakandi fyrir vandamálum sem hugsanlega geta komið upp svo sem mótmælum og skemmdarverkum. Verði menn varir við slíkt skal haft samband við öryggis- eða göngustjóra eða skrifstofu Hinsegin daga nema málið þarfnist aðgerða tafarlaust, þá skal hafa beint samband við lögreglu í síma 112 og síðan við öryggis- eða göngustjóra.

12) Gæslumenn Hinsegin daga geta ekki handtekið menn. Þó er það borgaralegur réttur allra, gæslumanna jafnt sem þátttakenda og áhorfenda, að stöðva (handtaka) aðila sem ærast á almannafæri þannig að borgarar séu í hættu eða ef að viðkomandi sem framkvæmir aðgerðina verður sjálfur vitni að þjófnaði þess sem hann vill stöðva. Við borgaralega handtöku er þó ekki heimilt að binda, handjárna eða bensla hinn handtekna, það er aðeins á færi lögreglu. Hafa ber í huga að slík mál geta verið mjög vandmeðfarin og skal ekki beita þessum rétti nema í ýtrustu neyð.

13) Í neyðartilfellum skal haft strax samband við 112 og síðan öryggis- eða göngustjóra.

14) Göngu- og öryggisstjórar áskilja sér rétt til að vísa fólki og atriðum úr göngunni ef ekki er farið eftir ofangreindum öryggisatriðum.

Annað

15) Allir bílar og fulltrúar atriða skulu mæta tímanlega í uppstillingu á göngudaginn. Atriðum verður úthlutaður tími í uppstillingu eftir því hvar í göngunni atriðið verður.

16) Allir stórir pallbílar þurfa að hafa tröppu eða annan útbúnað á pallinum til að hægt sé að rýma bílinn á sem allra stystum tíma þegar komið er inn á rýmingarsvæði á Sóleyjargötu og göngunni er lokið. Oft myndast mikil ringulreið og tafir á þessum stað en mikilvægt er að draga úr því eins og hægt er. Göngustjórn gerir því þá kröfu til þátttakenda að þeir leggi sig alla fram um að rýma bílana á sem allra stystum tíma og fari eins fljótt og hægt er út af rýmingarsvæðinu.

17) Þau atriði sem fá rafstöðvar og hljóðkerfi á vegum Hinsegin daga þurfa að skila rafstöðvum og hljóðkerfum strax að göngu lokinni samkvæmt þeim upplýsingum sem göngustjórar veita í aðdraganda göngunnar. Ef ekki verður farið eftir tilmælum göngustjóra um skil á búnaði verða háar dagsektir lagðar á ábyrgðaraðila atriðsins.

18) Hinsegin dagar gera þá kröfu að þátttakendur í gleðigöngunni sýni öllum virðingu, þar með talið menningu og sögu hinna ýmsu hópa. Búningar mega ekki vera niðrandi eða lýsa fordómum gagnvart menningu annarra og öðrum kynþáttum.

Dæmi um búning sem Hinsegin dagar telja óviðeigandi og vilja ekki sjá í gleðigöngunni er „black face“- búningur, þ.e. að mála sig í framan og koma fram sem manneskja af öðrum kynþætti en þátttakandinn er sjálfur. Þetta gildir einnig um það að klæða sig upp sem indjáni eða Kínverji og alla aðra kynþætti og menningarheima utan þess sem þátttakandinn tilheyrir sjálfur.

Af hverju er þess háttar búningur óviðeigandi? Um það má meðal annars lesa á eftirfarandi síðum á netinu:

19) Síðast en ekki síst beina Hinsegin dagar þeim tilmælum til þátttakenda og ábyrgðarmanna atriða að standa vörð um gleðigönguna og hleypa ekki utanaðkomandi og óviðeigandi aðilum inn í atriðin sín.