Öryggisreglur og skilmálar

Síðast uppfært í júlí 2019. Síðan verður næst uppfærð sumarið 2020 með upplýsingum um gleðigöngu þess árs.

 • Þátttakendum ber að fara eftir reglum Hinsegin daga í Reykjavík. Skráðir ábyrgðaraðilar bera ábyrgð á að reglum sé framfylgt og að allir þátttakendur séu upplýstir um þær. Göngu- og öryggisstjórar áskilja sér rétt til að vísa fólki og atriðum úr göngunni ef ekki er farið eftir öryggisatriðum. 

Auglýsingar, kynningarefni og gjafir

 1. Það er algerlega óheimilt að auglýsa fyrirtæki eða þjónustu í göngunni án samráðs við stjórn Hinsegin daga. Athugið að auglýsingar á bílum og fötum teljast líka auglýsingar. Bílar merktir auglýsingum mega taka þátt ef límt er fyrir auglýsingarnar en ábyrgðarmaður atriðis sér til þess að það sé gert.
 2. Bannað er að dreifa bæklingum, nafnspjöldum, mat, drykk eða öðru slíku í göngunni nema leyfi hafi fengist. Göngu- og öryggisstjórar áskilja sér rétt til að vísa viðkomandi atriði úr göngunni ef tilskilin leyfi eru ekki til staðar.
 3. Þátttakendur mega ekki nota annað en umhverfisvænt konfetti (úr kreppappír, ekki glanspappír). Stranglega bannað að kasta hlutum í átt að áhorfendum. 

Almennar öryggisreglur

 1. Í neyðartilfellum skal strax hafa samband við 112 og síðan öryggis- eða göngustjóra.
 2. Rétt er að allir séu vakandi fyrir vandamálum sem hugsanlega geta komið upp s.s. mótmælum og skemmdarverkum. Verði menn varir við slíkt skal haft samband við öryggis- eða göngustjóra eða skrifstofu Hinsegin daga nema málið þarfnist aðgerða tafarlaust, þá skal hafa beint samband við lögreglu í síma 112 og síðan við öryggis- eða göngustjóra.
 3. Ölvun og neysla áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð. 
 4. Gæslumenn Hinsegin daga geta ekki handtekið menn. Þó er borgaralegur réttur allra, gæslumanna jafnt sem áhorfenda, að stöðva (handtaka) aðila sem ærast á almannafæri ef borgarar eru í hættu. Við borgaralega handtöku er þó ekki heimilt að binda, handjárna eða bensla hinn handtekna, það er aðeins á færi lögreglu. Hafa ber í huga að slík mál geta verið vandmeðfarin og ekki beita þessum rétti nema í ýtrustu neyð.

Öryggi við akstur og notkun ökutækja

 1. Inni á lokaða göngusvæðinu er leyfilegt að aka vélhjóli án hjálms á meðan götulokanir gilda. Þátttakendur á vélhjólum verða að sjálfsögðu að nota hjálma í almennri umferð utan göngusvæðisins. 
 2. Sjálfboðaliðar þurfa að ganga meðfram atriðum í göngunni til að gæta þess að fjarlægð milli bíls og áhorfenda haldist a.m.k. einn metri. Miðað er við tvo sjálfboðaliða á fólksbíla og fjóra á stærri bíla. Sjálfboðaliðar fylgja atriðinu alla gönguna og eru ekki hluti af atriðinu sjálfu, en mega vera klæddir eins og þeir kjósa helst.
 3. Allir þátttakendur sem eru uppi á bílum eða pöllum þurfa að geta haldið sér í traust hald, a.m.k. 1 metra há girðing úr traustu efni utan um pallinn ef fólk stendur á pallinum. Kaðall eða bönd eru ekki nóg en strekkibönd með strekkjara eru í lagi. Sérstaklega er mikilvægt að girðingin sé traust aftast á pallinum svo hún þoli álagið ef bíllinn tekur snögglega af stað.
 4. Bílar sem taka þátt í göngunni þurfa að lúta almennum reglum um stærð ökutækja á meðan þeir eru að koma sér inn og út af göngusvæðinu og mega því ekki vera hærri en 4,20 m eða breiðari en 2,50 m. Ef ökutæki fer út fyrir ofangreind stærðarmörk þarf lögreglufylgd inn og út af göngusvæðinu. Slík fylgd og allur kostnaður sem henni fylgir er algjörlega á ábyrgð hvers atriðis en ekki Hinsegin daga. 
 5. Ábyrgðarmenn þurfa að afla upplýsinga um lengd ökutækis með góðum fyrirvara og koma til göngustjórnar ekki síðar en mánudaginn 6. ágúst. Engar lengdartakmarkanir eru á ökutækjum aðrar en þær að bíllinn þarf að geta keyrt gönguleiðina. Athugið að gangan fer öfugan vegarhelming á Lækjargötu. Ábyrgðaraðilar atriða verða að sjá til þess að bílstjórar fái upplýsingar um gönguna með góðum fyrirvara og að þeir prófi að keyra leiðina á bílnum sem notaður verður fyrir göngudaginn sjálfan (vitanlega ekki öfugan vegarhelming). 
 6. Oft myndast ringulreið og tafir þegar göngunni er lokið en við viljum draga úr því eins og hægt er. Allir stórir pallbílar þurfa að hafa tröppu eða annan útbúnað á pallinum til að hægt sé að rýma bílinn á sem allra stystum tíma. Göngustjórn gerir þá kröfu til þátttakenda að þeir leggi sig fram um að rýma bílana hratt og fari strax út af göngusvæðinu.

Rafstöðvar og/eða hljóðkerfi

 1. Ef slys verður á meðan göngunni stendur og göngu- og öryggisstjórar þurfa að koma skilaboðum fljótt áleiðis, skulu þátttakendur með hljóðkerfi skilyrðislaust veita aðgang að því og vera reiðubúnir að slökkva á hljóðkerfum ef göngu- og öryggisstjórar krefjast þess af öryggisástæðum.

Annað

 1. Hinsegin dagar gera þá kröfu að þátttakendur sýni öllum virðingu, þar með talið menningu og sögu hinna ýmsu hópa. Búningar mega ekki lýsa fordómum gagnvart kynþáttum og menningu annarra. Dæmi um búning sem Hinsegin dagar telja óviðeigandi og vilja ekki sjá í gleðigöngunni er „blackface“, þ.e. að koma fram sem manneskja af öðrum kynþætti en þátttakandinn er sjálfur. Þetta á einnig við um aðra kynþætti og menningarheima s.s. að klæða sig upp sem indjáni eða Kínverji. Af hverju er þess háttar búningur óviðeigandi? Um það má lesa á eftirfarandi síðu: Why is blackface racially socially and politically incorrect?
 2. Síðast en ekki síst beina Hinsegin dagar þeim tilmælum til þátttakenda og ábyrgðarmanna atriða að standa vörð um gleðigönguna og hleypa ekki utanaðkomandi og óviðeigandi aðilum inn í atriðin sín.

Sjá einnig upplýsingar til þátttakenda hér.